Chính sách về lao động, tiền lương, hỗ trợ tài chính cho HTX có hiệu lực từ 2/2017 (13.02.2017)

Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH 2017 được quy định tại Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH

 

Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH 2017

 

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành vào ngày 28/12/2016.

 

Theo đó, mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2017 là 1.00.

 

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2017 và các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

 

Chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ 2/2017

 

Chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ 2/2017. Ảnh minh họa 

 

Mức hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự

 

Kể từ ngày 12/02/2017, Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành dự án phát triển kinh tế - xã hội bắt đầu có hiệu lực thi hành.

 

Theo đó, các đối tượng nêu trên có nhu cầu đào tạo nghề trình độ sơ cấp đáp ứng điều kiện và được cấp thẻ đào tạo nghề được cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận, tổ chức đào tạo và chi hỗ trợ như sau:

 

- Chi hỗ trợ đào tạo theo Điều 10 Thông tư 152/2016/TT-BTC .

 

- Mức hỗ trợ tiền ăn: 30.000 đồng/người/ngày thực học.

 

- Mức hỗ trợ tiền đi lại: 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên.

 

Trong đó, ưu tiên chi hỗ trợ đào tạo trong giá trị tối đa của thẻ, giá trị còn lại của thẻ chi hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại.

 

Trường hợp tổng chi hỗ trợ vượt quá giá trị tối đa của thẻ thì người học tự chi trả phần kinh phí chênh lệch cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nếu thấp hơn giá trị của thẻ thì NSNN quyết toán số chi thực tế.

 

Kể từ ngày 01/9/2015, thanh niên đăng ký tham gia đào tạo nghề được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề theo hướng dẫn tại Thông tư này.

 

Thời gian huấn luyện lần đầu về an toàn, vệ sinh lao động

 

Từ ngày 20/2, Thông tư 02/2017/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, đối tượng tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được chia làm 6 nhóm:

 

- Nhóm 1: Người làm công tác chỉ huy, quản lý

 

- Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

 

- Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

 

- Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm thực hiện theo quy định tại các nhóm 1, 2, 3 và nhóm 5 (bao gồm cả người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp quốc phòng, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài; người học nghề, tập nghề, thử việc tại các đơn vị; lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên khi làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh).

 

- Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

 

- Nhóm 6: Người tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên (an toàn, vệ sinh viên).

 

Thời gian huấn luyện lần đầu được quy định như sau:

 

- Ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra đối với nhóm 1, nhóm 4.

 

- Ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra đối với nhóm 2.

 

- Ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra đối với nhóm 3.

 

- Ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra (Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ) đối với nhóm 5.

 

- Ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động đối với nhóm 6.

 

Cơ chế tài chính hỗ trợ hợp tác xã

 

Thông tư 340/2016/TT-BTC hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020.

 

Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ 100% kinh phí bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX bằng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nguồn kinh phí hỗ trợ thành lập mới HTX, đăng ký thay đổi theo quy định của Luật HTX do ngân sách địa phương hỗ trợ 100%.

 

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2017 và bãi bỏ Thông tư 66/2006/TT-BTC, Thông tư 173/2012/TT-BTC.

 

Theo vietq.vn

ĐĂNG NHẬP

THƯ VIỆN

HỖ TRỢ

<p>Tìm kiếm google.com</p>

TIN QUAN TÂM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Online: 61
  • Hôm nay: 391
  • Tháng: 7580
  • Tổng: 202522