Chương trình bồi dưỡng cán bộ HTX năm 2018 (28.03.2018)

STT

Tên chuyên đề

Đối tượng

Thời gian

CC/ GCN

Ghi chú

1

Bồi dưỡng HĐQT, Giám đốc HTX

HĐQT, GĐ

3-5 ngày

GCN

 

3

Bồi dưỡng Ban kiểm soát HTX

BKS

3-5 ngày

GCN

 

4

Bồi dưỡng Kế toán HTX

Kế toán

5-7 ngày

GCN

 

5

Tiêu thụ tập trung qua HTX

HĐQT, GĐ,KT,KS

3 ngày

GCN

Theo chương trình JICA

6

Cung ứng tập trung qua HTX

HĐQT, GĐ,KT,KS

3 ngày

GCN

Theo chương trình JICA

7

Xây dựng kế hoạch trung hạn

HĐQT, GĐ,KT,KS

3 ngày

GCN

Theo chương trình JICA

8

Tín dụng nội bộ

HĐQT, GĐ,KT,KS

3 ngày

GCN

Theo chương trình JICA

9

Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh

HĐQT, GĐ

1-2 ngày

GCN

TT 03/2014/TT-BKHĐT

10

Quản trị chất lượng

HĐQT, GĐ

1-2 ngày

 

 

11

Quản trị marketing

HĐQT, GĐ

1-2 ngày

 

 

12

Quản trị nhân sự

HĐQT, GĐ

1-2 ngày

 

 

13

Quản trị rủi ro

HĐQT, GĐ

1-2 ngày

 

 

14

Quản trị thương hiệu

HĐQT, GĐ

1-2 ngày

 

 

15

Năng lực quản lý & nghệ thuật lãnh đạo HTX

HĐQT, GĐ

1ngày

 

 

16

Văn hóa kinh doanh

HĐQT, GĐ

1 ngày

 

 

17

Xây dựng chuỗi giá trị và tiếp cận thị trường

HĐQT, GĐ, KT,KS

2-3 ngày

 

 

18

Kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế

HĐQT, GĐ

2-3 ngày

 

 

19

Kỹ năng giáo tiếp, ứng xử và làm việc nhóm

KT, KS, GĐ

1-2ngày

 

 

20

Triển khai TT 24/2017/TT-BTC về chế độ kế toán HTX

KT, KS, GĐ

3-5ngày

 

 

21

Quản trị tài chính hợp tác xã

 

1-2 ngày

 

 

22

Tài chính hợp tác xã

 

1-2 ngày

 

 

23

Hướng dẫn khai báo thuế qua mạng

KT

3 ngày

GCN

Luật Thuế 21/2012/QH13

24

Tập huấn, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho Tài xế và nhân viên phục vụ hành khách công cộng

TVHTX: Lái xe, NV phục vụ (Thu HP)

1 ngày

GCN

Dành cho HTX giao thông. Theo

NĐ86/2014/NĐ-CP và

TT63/2014/TT-BGTVT )

25

An toàn vệ sinh lao động

HĐQT, GĐ, KS, thành viên

2 ngày

CC

 

26

Tuyền truyền Luật HTX 2012 và mô hình HTX kiểu mới

 

 

 

 

27

Tuyên truyền và hướng dẫn thành lập mới HTX

 

 

 

 

28

Quản trị hành chính văn phòng

CB LMHTX

 

 

 

Ngoài ra Trường còn tổ chức đào tạo cán bộ HTX theo yêu cầu của Liên minh HTX địa phương.

ĐĂNG NHẬP

THƯ VIỆN

HỖ TRỢ

<p>Tìm kiếm google.com</p>

TIN QUAN TÂM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Online: 59
  • Hôm nay: 162
  • Tháng: 1285
  • Tổng: 222732