Chương trình bồi dưỡng cán bộ HTX năm 2019 (07.03.2019)

STT

Tên chuyên đề

Đối tượng

Thời gian

CC/ GCN

Ghi chú

I

Bồi dưỡng HĐQT, Giám đốc HTX

HĐQT, GĐ

 

GCN

 

1

Nâng cao năng lực quản lý & nghệ thuật lãnh đạo HTX

HĐQT, GĐ

2 ngày

 

 

2

Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuổi giá trị sản phẩm

HĐQT, GĐ

2 ngày

 

 

3

Quản trị marketing trong HTX

HĐQT, GĐ

1-2 ngày

 

 

4

Quản trị nguồn nhân lực trong HTX

HĐQT, GĐ

1-2 ngày

 

 

5

Lập kế hoạch kinh doanh chiến lược trong HTX

HĐQT, GĐ

1-2 ngày

 

 

6

Xây dựng và phát triển thương hiệu

HĐQT, GĐ

1-2 ngày

 

 

7

Quản trị sản xuất gắn với chuổi giá trị sản phẩm

HĐQT, GĐ

1-2 ngày

 

 

8

Quản trị tài chính HTX

HĐQT, GĐ, KT

1-2 ngày

 

 

9

Phân tích và đánh giá báo cáo tài chính HTX

HĐQT, GĐ, KT

1-2 ngày

 

 

10

Phát triển HTX gắn với xây dựng chuổi giá trị.

HĐQT, GĐ

2 ngày

 

 

11

Tiêu thụ tập trung qua HTX

HĐQT, GĐ,KT,KS

3 ngày

GCN

Theo chương trình JICA

12

Cung ứng tập trung qua HTX

HĐQT, GĐ,KT,KS

3 ngày

GCN

Theo chương trình JICA

13

Xây dựng kế hoạch trung hạn

HĐQT, GĐ,KT,KS

3 ngày

GCN

Theo chương trình JICA

14

Tín dụng nội bộ

HĐQT, GĐ,KT,KS

3 ngày

GCN

Theo chương trình JICA

II

Bồi dưỡng Ban kiểm soát HTX

BKS/KSV

 

GCN

 

15

Pháp luật về kiểm soát hợp tác xã

BKS/KSV

1-2 ngày

 

 

16

Công tác kiểm soát trong hợp tác xã

BKS/KSV

1-2 ngày

 

 

17

Kỹ năng giải quyết khiếu nại của thành viên

BKS/KSV

1-2 ngày

 

 

18

Kiểm soát tài chính, kế toán trong HTX

BKS/KSV

2-3 ngày

 

 

19

Kiểm soát, giám sát hoạt động của hợp tác xã

BKS/KSV

1-2 ngày

 

 

III

Bồi dưỡng kế toán HTX

 

 

 

 

20

Triển khai TT 24/2017/TT-BTC về chế độ kế toán HTX

KT, KS, GĐ

3-5 ngày

 

 

21

Thực hành khai báo thuế

KT

3 ngày

 

 

22

Thực hành kế toán HTX

KT

8-10 ngày

 

 

IV

Chuyên đề khác

 

 

 

 

23

Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

 

1-2 ngày

 

 

24

Kỹ năng soạn thảo và quản lý văn bản

 

1-2 ngày

 

 

25

Kỹ năng đàm phám và ký kết hợp đồng

 

1-2 ngày

 

 

26

Kỹ năng giao tiếp và thiết trình hiệu quả

 

1 ngày

 

 

27

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

 

1 ngày

 

 

28

An toàn vệ sinh thực phẩm trong HTX

 

1 ngày

 

 

29

Văn hóa tổ chức

 

1 ngày

 

 

30

Marketing công nghệ số trong HTX

 

1 ngày

 

 

V

Tuyên truyền Luật HTX

 

 

 

 

31

Tuyền truyền Luật HTX 2012 và mô hình HTX kiểu mới

 

1 ngày

 

 

32

Tuyên truyền và hướng dẫn thành lập mới HTX

 

1 ngày

 

 

 

Ngoài ra Trường còn tổ chức đào tạo cán bộ HTX theo yêu cầu của Liên minh HTX địa phương.

ĐĂNG NHẬP

THƯ VIỆN

HỖ TRỢ

<p>Tìm kiếm google.com</p>

TIN QUAN TÂM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Online: 33
  • Hôm nay: 300
  • Tháng: 1038
  • Tổng: 332004