Chương trình đào tạo sơ cấp - Kỹ thuật xây dựng (28.03.2018)

Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 

Đối tượng tuyển sinh: Lao động trong độ tuổi, đủ sức khỏe và trình độ học vấn phù hợp với nghề học.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 06

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Trình bày được các quy định của bản vẽ thiết kế công trình xây dựng, trình bày đựơc phương pháp đọc một bản vẽ thiết kế.

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về chuyên môn của các công việc của nghề Kỹ thuật xây dựng (xây gạch, trát vữa…) nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm về hạ giá thành sản phẩm.

+ Nêu được quy trình thi công các công việc được giao thực hiện.

+ Tổ chức sản xuất và tìm kiếm việc làm.

- Kỹ năng:

 + Đọc được bản vẽ kỹ thuật và xác định được vị trí, kích thước của công trình.

+ Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây dựng.

+ Làm được các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như: xây gạch, trát vữa trong công trình.

          + Xử lý được các sai phạm nhỏ thường gặp trong quá trình thi công.

- Thái độ:

+ Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể và xã hội;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

2. Cơ hội việc làm:

          Sau khi học xong chương trình “Kỹ thuật xây, trát công trình” người học có thể:

+ Làm thợ thực hiện các công việc xây, trát thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trong các doanh nghiệp xây dựng;

+ Tự tổ chức tổ/ nhóm thợ thực hiện các công việc xây, trát của nghề xây dựng trong công trình.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

          - Thời gian đào tạo: 04 tháng

          - Thời gian học tập: 18 tuần

          - Thời gian thực học tối thiểu: 448 giờ

          - Thời gian ôn tập và kiểm tra kết thúc khóa học: 32 giờ (kiểm tra kết thúc khoá học: 10 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

          - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 480 giờ

          - Thời gian học lý thuyết: 136 giờ; Thời gian học thực hành: 312 giờ

          - Thời gian kiểm tra kết thúc các môn học, mô đun: 32 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

 

 

 

 

MH01

Vật liệu xây dựng

15

15

 

 

MH02

Vẽ kỹ thuật & đọc bản vẽ xây dựng

40

15

23

2LT

MH03

Bảo hộ lao động

15

15

 

 

MĐ04

Xây gạch

180

38

132

2LT; 8TH

MĐ05

Trát, láng vữa

160

47

103

2LT; 8TH

MĐ06

Thực tập công trình xây dựng

40

 

40

 

 

Ôn tập

20

6

14

 

 

Kiểm tra kết thúc khóa học

10

 

 

2LT; 8TH

 

Tổng cộng

480

136

312

32

 

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

1. Hướng dẫn thực hiện môn học, mô đun:

- Thiết bị dạy nghề: bay xây, thước cán, bàn chà, bàn xoa, thước mét.

- Tài liệu tham khảo:

+ Giáo trình kỹ thuật Nề - Bộ Xây Dựng- NXB Xây Dựng, Hà Nội năm 2000.

+ Nguyễn Văn Cừ - giáo trình vẽ kỹ thuật xây dựng – nhà xuất bản xây dựng.

+ GS.TSKH. Phùng Văn Lự - Giáo trình vật liệu xây dựng –nhà xuất bản xây dựng Giáo Dục - 2006.

+ Nguyễn Quang Tuấn – giáo trình an toàn lao động – nhà xuất bản xây dựng.

- Phương pháp và tổ chức thực hiện:

+  Giáo viên giảng dạy lý thuyết, thực hành và tích hợp phải bám sát vào nội dung chương trình, sử dụng phương tiện hỗ trợ Projector khi cần để phát huy tối đa khả năng tư duy của học viên. Khi dạy thực hành và tích hợp phải có phiếu hướng dẫn thực hiện.

+  Bố trí trình tự các MH/MĐ dựa vào điều kiện tiên quyết của từng môn để đảm bảo cho việc tiếp thu kiến thức là tốt nhất.

2. Hướng dẫn kiểm tra định kỳ và kiểm tra kết thúc khóa học:

2.1. Hướng dẫn kiểm tra định kỳ:

Các MH/MĐ kiểm tra định kỳ và kiểm tra kết thúc MH/MĐ dựa theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy.

2.2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học:

 TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Kiến thức, kỹ năng nghề

- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề

 

 

Trắc nghiệm

Thực hiện công việc xây, trát,  công trình.

 

 

90 phút

8 giờ

3. Các chú ý khác:         

Chương trình này được biên soạn theo thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp.

Sau khi chương trình được ban hành; đề nghị giáo viên biên soạn giáo trình giảng dạy theo đề cương chi tiết thông qua bộ môn, khoa và trình BGH phê duyệt.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

đã ký

 

 

 

ĐĂNG NHẬP

THƯ VIỆN

HỖ TRỢ

<p>Tìm kiếm google.com</p>

TIN QUAN TÂM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Online: 34
  • Hôm nay: 81
  • Tháng: 3352
  • Tổng: 244550