Chương trình đào tạo sơ cấp - Quản trị và khai thác vận tải đường bộ

Tên nghề: Quản trị và khai thác vận tải đường bộ

Trình độ đào tạo: Sơ cấp I

Đối tượng tuyển sinh: Thành viên HTX, doanh nghiệp có mong muốn bổ sung kiến thức để điều hành kinh doanh vận tải.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 08

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp

Chương trình đào tạo sơ cấp - Giám đốc hợp tác xã

Tên nghề: Giám đốc hợp tác xã

Trình độ đào tạo: Sơ cấp II

Đối tượng tuyển sinh: Hội đồng quản trị, Giám đốc hợp tác xã;Cán bộ, thành viên hợp tác xã/tổ hợp tác; Người dân có mong muốn bổ sung kiến thức để thành lập hợp tác xã.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 12 (15 tín chỉ)

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp Giám đốc hợp tác xã

Chương trình đào tạo sơ cấp - Kế toán hợp tác xã

Tên nghề: Kế toán hợp tác xã

Trình độ đào tạo: Sơ cấp II

Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, thành viên hợp tác xã/tổ hợp tác, người lao động có đủ sức khỏe và trình độ học vấn phù hợp với nghề học.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 09

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp Kế toán hợp tác xã

Chương trình đào tạo sơ cấp - Kiểm soát hợp tác xã

Tên nghề: Kiểm soát hợp tác xã

Trình độ đào tạo: Sơ cấp I

Đối tượng tuyển sinh: Ban kiểm soát/kiểm soát viên hợp tác xã; Cán bộ, thành viên hợp tác xã/tổ hợp tác; Người dân có mong muốn bổ sung kiến thức để thành lập hợp tác xã.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 07

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp Kiểm soát hợp tác xã

Chương trình đào tạo sơ cấp - Kỹ thuật xây dựng

Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp II

Đối tượng tuyển sinh: Lao động trong độ tuổi, đủ sức khỏe và trình độ học vấn phù hợp với nghề học.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 06

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp

Chương trình đào tạo trung cấp - Kế toán hợp tác xã

Tên nghề: Kế toán hợp tác xã

Mã nghề: 5340308

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Chương trình đào tạo trung cấp - Quản trị mạng máy tính

Tên nghề: Quản trị mạng máy tính

Mã nghề: 5480209

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Chương trình đào tạo trung cấp - Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tên nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mã nghề: 5340417

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Chương trình đào tạo trung cấp - Kế toán doanh nghiệp

Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp

Mã nghề: 5340302

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Chương trình đào tạo trung cấp - Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ

Tên nghề: Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ

Mã nghề: 5340407

Trình độ đào tạo: Trung cấp

ĐĂNG NHẬP

THƯ VIỆN

HỖ TRỢ

<p>Tìm kiếm google.com</p>

TIN QUAN TÂM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Online: 16
  • Hôm nay: 108
  • Tháng: 303
  • Tổng: 423449