Động lực khuyến tài cho khu vực hợp tác xã (11.03.2019)

Liên minh Hợp tác xã và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh việc khuyến học, khuyến tài cho khu vực hợp tác xã.

 

Sáng 11/3, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh các hoạt động khuyến học cho cán bộ, thành viên và người lao động trong các cơ sở kinh tế hợp tác, hợp tác xã tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.

 

 

Bà Nguyễn Thị Doan-Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

 

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh, mục đích của chương trình là thông qua hoạt động khuyến học, khuyến tài để hướng tới xây dựng xã hội học tập. 


Mặt khác, chương trình nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của tầng lớp nhân dân về bản chất, giá trị, vị trí, vai trò của hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xu thế phát triển tất yếu phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Qua đó tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

 
Cũng theo bà Nguyễn Thị Doan, việc phối hợp phải đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả việc triển khai mọi chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và phát triển các mô hình hợp tác xã tại Việt Nam. 


Cùng với đó, các hoạt động phối hợp cần được thực hiện thiết thực về nội dung, đa dạng về hình thức phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của hai bên.

 
 

 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

 

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chia sẻ, việc phối hợp nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác, hợp tác xã; khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; về vị trí, vai trò và hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 


Ngoài ra, chương trình cũng hướng tới mục tiêu thành lập Ban Chỉ đạo Khuyến học trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; vận động xây dựng các “Quỹ khuyến học, khuyến tài” tại các cơ sở kinh tế hợp tác, hợp tác xã. 


Điều này sẽ góp phần động viên cán bộ, thành viên, người lao động và con em họ cùng nhau học tập xây dựng gia đình học tập, nâng cao trình độ cũng như xây dựng, phát triển các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và toàn hệ thống thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 

 

 

Quang cảnh buổi ký kết giữa Liên minh Hợp tác xã và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

 

Bên cạnh những tiêu chí trên, theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, chương trình còn phối hợp đề xuất cơ chế chính sách về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 


Hơn nữa, xây dựng các đề án, dự án và tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo nghề, các lớp khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và tại các Trung tâm học tập cộng đồng. 


Đáng lưu ý, chương trình tập trung vận động cán bộ, hội viên Hội khuyến học các cấp tham gia phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012, nhất là mô hình hợp tác xã phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. 


Đặc biệt, chương trình phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể và cá nhân năng động, sáng tạo có sáng kiến khoa học, kỹ thuật hữu ích được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã, mang lại hiệu quả kinh tế cao; những thành viên hợp tác xã làm kinh tế giỏi, tự học thành tài. 

 

Do vậy, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam hướng dẫn và chỉ đạo các tổ chức các cấp từ trung ương đến địa phương của mình triển khai chương trình phối hợp này. 


Tại buổi ký kết, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã trao 30 triệu đồng cho Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam để dành tặng cho học sinh nghèo vượt khó./. 

 

Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

ĐĂNG NHẬP

THƯ VIỆN

HỖ TRỢ

<p>Tìm kiếm google.com</p>

TIN QUAN TÂM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Online: 12
  • Hôm nay: 37
  • Tháng: 9232
  • Tổng: 319996