Kiến nghị đưa nội dung về hợp tác xã vào các chương trình đào tạo (21.03.2019)

Mục đích của kiến nghị, theo Liên minh HTX Việt Nam, là nhằm nâng cao hiệu quả của mô hình kinh tế này, về cả chất và lượng.

 

Tại buổi gặp mặt phóng viên các cơ quan báo chí sáng ngày 19/3 tại Hà Nội, đại diện của Liên minh HTX Việt Nam báo cáo về tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của hệ thống năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

 

Theo đó, năm 2018, cả nước thành lập mới được 2.366 HTX, nâng tổng số HTX lên 22.456 với 6.950.000 thành viên trong đó có 13.712 HTX nông nghiệp, tỷ lệ hoạt động có hiệu quả gần 50%, 7.563 HTX phi nông nghiệp, tỷ lệ hoạt động có hiệu quả hơn 60%.

 

Mục tiêu năm 2019 thành lập mới ít nhất 2.500 HTX, nâng tỷ lệ hoạt động có hiệu quả đạt từ 60% trở lên, thu nhập của các thành viên tăng 10% trở lên, xây dựng được 50 mô hình sản phẩm của HTX gắn với chuỗi giá trị.

 

Để đạt được những mục tiêu đó, Liên minh HTX Việt Nam có nhiều đề nghị, nhất là Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cấp, các ngành trung ương và địa phương đưa nội dung lý luận, pháp luật và thực tiễn phát triển kinh tế hợp tác, HTX của nước ta vào chương trình giáo dục phổ thông, đại học và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức.

 

 

ĐĂNG NHẬP

THƯ VIỆN

HỖ TRỢ

<p>Tìm kiếm google.com</p>

TIN QUAN TÂM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Online: 6
  • Hôm nay: 32
  • Tháng: 3220
  • Tổng: 262219