Chương trình đào tạo sơ cấp - Quản trị và khai thác vận tải đường bộ

Tên nghề: Quản trị và khai thác vận tải đường bộ

Trình độ đào tạo: Sơ cấp I

Đối tượng tuyển sinh: Thành viên HTX, doanh nghiệp có mong muốn bổ sung kiến thức để điều hành kinh doanh vận tải.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 08

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp

Chương trình đào tạo sơ cấp - Giám đốc hợp tác xã

Tên nghề: Giám đốc hợp tác xã

Trình độ đào tạo: Sơ cấp II

Đối tượng tuyển sinh: Hội đồng quản trị, Giám đốc hợp tác xã;Cán bộ, thành viên hợp tác xã/tổ hợp tác; Người dân có mong muốn bổ sung kiến thức để thành lập hợp tác xã.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 12 (15 tín chỉ)

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp Giám đốc hợp tác xã

Chương trình đào tạo sơ cấp - Kế toán hợp tác xã

Tên nghề: Kế toán hợp tác xã

Trình độ đào tạo: Sơ cấp II

Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, thành viên hợp tác xã/tổ hợp tác, người lao động có đủ sức khỏe và trình độ học vấn phù hợp với nghề học.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 09

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp Kế toán hợp tác xã

Chương trình đào tạo sơ cấp - Kiểm soát hợp tác xã

Tên nghề: Kiểm soát hợp tác xã

Trình độ đào tạo: Sơ cấp I

Đối tượng tuyển sinh: Ban kiểm soát/kiểm soát viên hợp tác xã; Cán bộ, thành viên hợp tác xã/tổ hợp tác; Người dân có mong muốn bổ sung kiến thức để thành lập hợp tác xã.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 07

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp Kiểm soát hợp tác xã

Chương trình đào tạo sơ cấp - Kỹ thuật xây dựng

Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp II

Đối tượng tuyển sinh: Lao động trong độ tuổi, đủ sức khỏe và trình độ học vấn phù hợp với nghề học.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 06

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp

ĐĂNG NHẬP

THƯ VIỆN

HỖ TRỢ

<p>Tìm kiếm google.com</p>

TIN QUAN TÂM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Online: 30
  • Hôm nay: 152
  • Tháng: 347
  • Tổng: 423493