Trà Vinh xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị (21.02.2019)

Năm 2019, Trà Vinh phát triển kinh tế tập thể theo hướng đa dạng loại hình, xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và có sức lan tỏa.

 
 

 

 

Ảnh minh họa: Nguyễn Dũng – TTXVN

 

Trà Vinh hiện có 155 hợp tác xã, với hơn 25.700 thành viên, tổng vốn điều lệ 165,5 tỷ đồng. 

 

Tỉnh đặt mục tiêu phát triển mới từ 25-30 hợp tác xã. Mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 hợp tác xã và 70% hợp tác xã kiểu mới hoàn thành các tiêu chí theo quy định.

 

Để đạt mục tiêu này, tỉnh Trà Vinh tập trung nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hợp tác xã đến mọi tầng lớp nhân dân; hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã 2012.

 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường phổ biến, tập huấn Luật Hợp tác xã 2012 cho các hợp tác xã; tổ chức cho thành viên hợp tác xã tham quan học tập kinh nghiêm các mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả.

 

Các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả.

 

Đồng thời, hỗ trợ hợp tác xã nâng cao chất lượng, quy mô sản xuất, tạo điều kiện cho các hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp, tiếp cận các chính sách hỗ trợ để mở rộng quy mô sản xuất. Mặt khác, chú trọng hỗ trợ các tổ hợp tác đủ điều kiện phát triển lên hợp tác xã.

 

Tỉnh cũng tranh thủ các nguồn lực từ các dự án để đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông đến vùng nguyên liệu tập trung để tạo động lực thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.

 

Ông Hà Quốc Hẩm, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh Trà Vinh hiện có 155 hợp tác xã, với hơn 25.700 thành viên, tổng vốn điều lệ 165,5 tỷ đồng.

 

Tuy nhiên, đa phần quy mô hoạt động của các hợp tác xã còn nhỏ, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý còn hạn chế nên hiệu quả hoạt động chưa cao; nhất là các hợp tác xã hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn 17 xã, phường, thị trấn chưa có hợp tác xã.

 

Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã tập trung nhiều giải pháp và nguồn lực để hỗ trợ hợp tác xã hoạt động hiệu quả, như thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hỗ trợ hợp tác xã về đất đai, tài chính, tín dụng, đầu tư, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới…

 

Các hợp tác xã trong tỉnh còn có thể vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã để thay đổi máy móc thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất để tăng năng suất chất lượng sản phẩm…/.

Theo TTXVN

 

 

ĐĂNG NHẬP

THƯ VIỆN

HỖ TRỢ

<p>Tìm kiếm google.com</p>

TIN QUAN TÂM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Online: 25
  • Hôm nay: 65
  • Tháng: 9260
  • Tổng: 320024