Chương trình đào tạo trung cấp - Kế toán hợp tác xã

Thứ tư - 05/08/2020 09:44

Tên nghề: Kế toán hợp tác xã

Mã nghề: 5340308

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì bổ sung phần văn hoá trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo);

Số lượng môn học đào tạo: 27

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:                       

- Kiến thức:

+ Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;

+ Vận dụng được kiến thức tin học trong công tác kế toán;

+ Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại hợp tác xã.

- Kỹ năng:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với hợp tác xã;

+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của hợp tác xã;

+ Phân tích được tình hình tài chính hợp tác xã;

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của hợp tác xã;

+ Cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Lập được kế hoạch tài chính hợp tác xã;

+ Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

    + Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

+ Có lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;

+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền;

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong nghề Kế toán hợp tác xã, học viên có cơ hội thực hiện được công việc kế toán tại các Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ.

II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

- Số lượng môn học, mô đun: 27

- Khối lượng kiến thức toàn khoá học: 66 tín chỉ, 1.740 giờ

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 210 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.530 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 476 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.182 giờ

Thời gian học văn hoá THPT đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp THCS1.02giờ

     (Danh mục các môn học văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo trong Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm, đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả).

 

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔN ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC

 

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Số TC

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

12

210

106

87

17

MH 01

Chính trị

2

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

1

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

3

45

28

13

4

MH 05

Tin học

2

30

13

15

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

3

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

54

1.530

370

1.095

65

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

16

300

145

137

18

MH 07

Luật kinh tế

2

30

15

13

2

MH 08

Luật Hợp tác xã

2

30

15

13

2

MH 09

Soạn thảo văn bản

2

30

15

13

2

MH 10

Lý thuyết thống kê

2

45

20

23

2

MH 11

Lý thuyết tài chính tiền tệ

2

45

20

23

2

MH 12

Lý thuyết kế toán

3

60

30

26

4

MH 13

Kinh tế vi mô

2

45

20

23

2

MH 14

An toàn lao động, vệ sinh lao động

1

15

10

3

2

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

38

1.230

225

958

47

MH 15

Tin học kế toán

2

60

15

43

2

MH 16

Thuế

3

60

30

26

4

MH 17

Tài chính hợp tác xã

3

60

30

26

4

MH 18

Kế toán tài chính doanh nghiệp

2

60

30

26

4

MH 19

Kế toán hợp tác xã

4

90

30

55

5

MH 20

Kế toán thương mại dịch vụ

2

60

20

36

4

MH 21

Kế toán Quỹ tín dụng

2

60

20

36

4

MH 22

Tín dụng nội bộ

2

60

20

36

4

MH 23

Thực hành kế toán trong doanh nghiệp

2

60

0

56

4

MH 24

Thực hành kế toán hợp tác xã

3

90

0

84

6

MH 25

Kiểm toán

2

30

10

18

2

MH 26

Kế toán quản trị

2

60

20

36

4

MH 27

Thực tập tốt nghiệp

9

480

0

480

0

Tổng cộng

66

1.740

476

1.182

82

 

IV. KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP:

4.1Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:

Thực hiện theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động –  Thương binh xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Chi tiết quy định trong chương trình các môn học, mô đun.

4.2. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Thực hiện theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động –  Thương binh xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ.

Người học tích lũy đủ môn học, mô đun tương đương 65 tín chỉ được quy định trong kế hoạch đào tạo của khóa học sẽ được xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Đăng ký học
Bn đk
Hỗ trợ Online
hotrotructuyen
VỊ TRÍ GOOGLE MAPS
daihoi6
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay129
  • Tháng hiện tại43,490
  • Tổng lượt truy cập849,366
bn bottom
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây